JME TTMA法兰垫圈螺母和螺栓组件

SKU:
N/A
制造商:
密封材料:
纤维
类型:
TTMA垫圈和螺栓组件
重量:
1.00磅
请选择一个选项查看价格
10.94 - 16.19美元
JME TTMA法兰垫圈螺母和螺栓组件
  • JME TTMA法兰垫圈螺母和螺栓组件
  • JME TTMA法兰垫圈螺母和螺栓组件

JME TTMA法兰垫圈螺母和螺栓组件

SKU:
N/A
制造商:
密封材料:
纤维
类型:
TTMA垫圈和螺栓组件
重量:
1.00磅
请选择一个选项查看价格
10.94 - 16.19美元
    该套件包括1/16英寸。厚的TTMA垫圈,8 / 3/8英寸。螺栓(1 /2英寸。长度)和坚果。3。TTMA垫圈是灰色的无石棉材料和4英寸。TTMA垫圈是一个绿色的Armostrong N8090纤维。